Day Tours

Everest Helicopter Tour
1 days

$1,500 $1,200

Annapurna Helicopter Tour
1 days

$2,550 $1,700

Trisuli River Rafting
1 days

$50 $40

Paragliding In Pokhara
1 days

$120 $70

Kathmandu Day Tour
1 days

$95 $75

Phulchoki Hiking
1 days

$90 $70

Mountain Flight
1 days

$206 $190

Private Day Tour
1 days

$95 $80

Nagarjuna Hiking
1 days

$85 $75